Skatt på gevinster fra pengespill på nett

Har du vunnet penger i pengespill på nett? Her er noen tips for deg som spiller pengespill og som har et behov for å finne ut hvor mye skatt du må betale.

Skatt i pengespill vunnet i utlandet er på 28% i mange tilfeller. Ta en ananas og vær glad for at du får beholde resten.

Har du vunnet penger i pengespill på nett? Her er noen tips for deg som spiller pengespill og som har et behov for å finne ut hvor mye skatt du må betale.

Vår oppfordring på dette området er klar: Rapporter inn alle gevinster til skattemyndighetene, og betal den skatten som du er lovpålagt å betale.

Det er skatt på gevinster i utenlandske nettcasino. Reglene på dette er klare, men man skal også huske på at Norge er bundet av EØS-avtalen, som mange mener står i kontrast til det norske lovverket. Dermed er det nok mye av praksisen vedrørende beskatning av gevinster fra nettcasino som kunne blitt prøvd i retten.

Skatt på gevinster fra lotteri, tipping, online casino

Hva sier egentlig loven på dette området? Her er en gjengivelse av loven:

1.5.2 Lotteri- og tippegevinster mv:

 • Gevinster fra følgende spill/trekninger er skattefrie: Spill arrangert av Norsk Tipping AS, f.eks. Lotto, Viking Lotto, Tipping og Oddsen.
 • Totalisatorspill omfattet av totalisatorspilloven, herunder Rikstoto. Utlodning som omfattes av lotteriloven, bl.a. Quicklotteri og bingo-spill. Pengespill og lotterier i en annen EØS-stat som godtgjøres å tilsvare de spill eller lotterier som lovlig kan tilbys i Norge, og som er underlagt offentlig tilsyn og kontroll i hjemstaten. Offentlig tilgjengelige tiltak arrangert av massemedier som fjernsyn, aviser eller andre medier.
 • Andre tilfeldige gevinster ved innenlandske eller utenlandske spill, konkurranser, lotterier og liknende når verdien av hver enkelt gevinst er 10 000 kr eller mindre.
 • Er dine samlede skattefrie lotterigevinster i 2004 større enn 50 000 kr, skal du legge ved en bekreftelse fra den som har utlevert gevinsten.
 • Andre gevinster enn de som er nevnt foran, er skattepliktige når verdien av hver enkelt gevinst (gevinstens pålydende uten fradrag for innsats) overstiger 10 000 kr. Beløpet føres i post 3.1.8. Det gis fradrag for dokumenterte kostnader (innsats) som er direkte knyttet til den skattepliktige gevinsten. Kostnader føres i post 3.3.7.

Må du betale skatt fra gevinster fra nettcasino?

Vår tolkning er at du ikke må betale skatt fra gevinster vunnet i nettcasino med tilhøringhet i EU (dette inkluderer alle nettcasino med base på Kypros og Malta). Dette fordi at Norsk Tipping tilbyr et eget nettcasino.

I praksis er det fortsatt slik at man må betale skatt på gevinster vunnet i utenlandske nettcasino, til tross for at dette ser ut til å stå i kontrast til en rekke EU-direktiver. Her kan det komme endringer som medfører at norske borgere slipper å betale skatt på utenlandske gevinster vunnet i et annet EØS-land.

Oppgi alltid gevinster i selvangivelsen for å være på den sikre siden. Betal skatt dersom du blir pålagt dette, eller om du har råd og ønsker å bruke tid på dette kan du klage på skattekravet og eventuelt også forsøke å få kravet opphevet i en EU-domstol.

Hva er ikke skattepliktige gevinster?

Det har blitt uttalt at gevinster over 10.000 kroner ikke medfører skatteplikt. Det betyr at du for alle beløp fra og med denne summen må betale 28% skatt av gevinsten.

En mulig tolkning av regelverket som blir brukt av poklerspillere, er at 10.000 kroner per spill er gjeldende. Det betyr at hvis du vinner 10.000 kroner per hånd, så skal du slippe å betale skatt. I praksis er det likevel ikke så enkelt, og mange pokerspillere har fått skattekrav rettet mot seg, til tross for at de trodde de ikke hadde noen skatteplikt. Dette skyldes at pokerspill på nett kan falle inn under næringsvirksomhet, og man må da betale skatt som på vanlig inntekt. Det betyr at pokerspillingen kan bli hardt beskattet. Samtidig har du da krav på å trekke fradrag på skatten for alle utgifter / innsatsen i hvert spill, samt tap.

Husk at du har bevisbyrden dersom ligningskontoret retter et skattekrav mot deg. De kan kreve dokumentasjon, og hvis denne mangler vil du kunne risikere å måtte betale straffeskatt dersom de mener du har unngått å betale skatt, enten det var forsettelig eller uforsettelig.

Unngå skatt på gevinster

Mange som vinner penger i casino ønsker helst å unngå skatt på gevinst.

 • Hvorfor skal staten få penger som du har vunnet?
 • De som vinner på statlige norske pengespill slipper jo unna skatt, hvorfor må jeg betale?
 • Er det lett å lure seg unna å betale skatt?
 • Kommer skatteetaten tli å oppdage det om jeg ikke rapporterer inn gevinsten?
 • Kan jeg ta ut pengene i utlandet og på den måten unngå å betale skatt?
 • Hvordan kan jeg skjule gevinsten for Skatteetaten?
 • Hvis jeg blir pålagt til å betale skatt av gevinst fra casino, finnes det en utvei?
 • Norge sier jeg må betale skatt, men EU-direktivet sier noe annet. Hva gjør jeg?

Her er det mange spørsmål, mye forvirring, og mange ønsker å kommer seg unna skatt på gevinster.

Det enkle svaret på slike spørsmål, er at man rapporterer inn alle gevinst over 10.000 kroner til skattemyndighetene. Da er du på trygg grunn og ingen kan ta deg for å opptre i strid med loven. Hvis du vinner mer enn 10.000 kroner til sammen i løpet av et år på pengespill, gjør du lurt i å rapportere dette i selvangivelsen. Dette gjelder uavhengig om du har vunnet pengene fra et norsk pengespill eller på en spilleside som drives fra utlandet. Rapporter inn alle gevinster!

Hva om du virkelig ikke ønsker å betale skatt? Hvis du har blitt krevd inn skatt på gevinster fra pengespill, er det lite hjelp i å klage til Norske myndigheter. Selv om EU-direktiver (som Norge er bundet av mht. EØS-avtalen) sier noe annet, så må du forholde deg til de norske reglene. Alternativet er å klage til instanser i EU, dersom du ønsker å ta opp kampen mot staten. Vinner du mye penger, og mener at skatten er urettferdig, kan man selvsagt gjøre dette. Det har blitt gjort før av nordmenn som har vunnet mye.